شبیه سازی کولیس

دانلود نرم افزار آموزشی اندازه گیری دقیق (زاویه سنج، کولیس و میکرومتر)

دانلود نرم افزار آموزشی اندازه گیری دقیق (زاویه سنج، کولیس و میکرومتر) این نرم افزار به آموزش ابزارهای اندازه گیری دقیق نظیر انواع میکرومتر و کولیس میپردازد و برای دانش آموزان، دانشجویان، تراشکاران و … مفید است. آموزش ها به صورت فایل فلش متحرک است که درست مشابه فایل ویدئویی ولی بدون صدا و با […]