شعر و ادب

دانلود پاورپوینت آشنایی با ساختار و قالب های شعری

دانلود پاورپوینت آشنایی با ساختار و قالب های شعری منظور از قالب یک شعر، شکل آرایش مصرع ها و نظام قافیه آرایی آن است. شعر به مفهوم عام خود نه در تعریف می گنجد و نه در قالب، اما شاعران و مخاطبان آنها، به مرور زمان به تفاهم هایی رسیده اند و شکل هایی خاص […]