شیرین بیان

دانلود طرح کشت و تولید شیرین بیان

دانلود طرح کشت و تولید شیرین بیان گیاه شیرین بیان یکی از قدیمی ترین گیاهان دارویی است؛ این گیاه چند ساله و دارویی عمده در سراسر جهان است که هم به صورت خودرو و هم به صورت زراعی کشت و جمع آوری می شود؛ شیرین بیان گیاهی است علفی، پایا که ارتفاع آن ۱/۵ متر […]