شیرین سازی گاز

دانلود پروژه شیرین سازی گاز

دانلود پروژه شیرین سازی گاز علاوه بر جدا کردن آب، نفت و NGL یکی از مهمترین بخش های فرآوری گاز جدا کردن دی اکسیدکربن و گوگرد می باشد. گازهایی که از منابع نفتی حاصل می شوند، عمدتا حاوی مقادیر متفاوتی سولفید هیدروژن و دی اکسید کربن هستند.  این گاز طبیعی به دلیل بوی بد حاصل […]