صنعت حفاری

دانلود مقاله لزوم انجام مطالعات زیست محیطی در صنعت حفاری

دانلود مقاله لزوم انجام مطالعات زیست محیطی در صنعت حفاری امروزه انجام پروژه های حفاری در مقیاس ملی و بین المللی مستلزم ارائه گزارشات ارزیابی زیست محیطی قبل و بعد از انجام حفاری است. عملیات حفاری یک چاه نفت از ابتدا تا انتها، اثرات متعددی را بر روی محیط اطراف که همانا محیط زیست می […]

دانلود مقاله بررسی آماری پارامترهای مؤثر در حفاری سازند آسماری

دانلود مقاله بررسی آماری پارامترهای مؤثر در حفاری سازند آسماری اهمیت منابع هیدروکربور در دنیا بر هیچ کس پوشیده نیست و دسترسی منابع هیدروکروبوری مایع و گاز تنها از طریق حفاری سازندهای مختلف زمین شناسی امکان پذیر است. صنعت حفاری نفت در ایران قدمتی حدوداً ۸۰ ساله دارد و به دلیل گستردگی منابع هیدروکربوری در […]