ضریب انتقال حرارت تبادلگر

دانلود مقاله بررسی انتخاب قطر بهینه لوله در طراحی تبادلگرهای لوله گرمایی ترموسیفونی

دانلود مقاله بررسی انتخاب قطر بهینه لوله در طراحی تبادلگرهای لوله گرمایی ترموسیفونی تبادلگرهای لوله گرمایی، تبادلگرهایی هستند که از یک دسته لوله گرمایی که وظیفه انتقال حرارت را بر عهده دارند ساخته شده اند. کاربرد اساسی این تبادلگرها در بازیافت حرارت میباشد. کارایی یک لوله گرمایی تحت تاثیر عواملی نظیر نسبت ابعادی آن تغییر […]