طراحی میکروپایل

دانلود پروژه بهسازی خاک (طراحی میکروپایل)

دانلود پروژه بهسازی خاک (طراحی میکروپایل) در این پروژه ابتدا با استفاده از نرم­ افزار Allpile ظرفیت باربری میکروپایل تکی و گروه میکروپایل محاسبه گردیده و مقدار سختی به ازای نشست قابل قبول محاسبه می­ گردد. پس از آن توسط نرم­ افزار SAFE و با طراحی یک فونداسیون گسترده فرضی قرار گرفته بر روی میکروپایل­ […]