طرح عمرانی

دانلود جزوه ضریب بالاسری در پیمان های عمرانی و غیرعمرانی

دانلود جزوه ضریب بالاسری در پیمان های عمرانی و غیرعمرانی ضرایب فهرست بها برای عمومیت بخشیدن به قیمت‌های فهرست بها در نظر گرفته می‌شوند. قیمت‌های مندرج در فهرست بها با استفاده از معیارها و فرضیات ویژه‌ای محاسبه می‌شوند. آنالیز بهای آیتم های فهرست بها را در نظر بگیرید. مصالح، نیروی انسانی، ماشین آلات و حمل و […]

دانلود فهرست بها ابنیه بصورت شرح و تفسیر کاربردی

دانلود فهرست بها ابنیه بصورت شرح و تفسیر کاربردی فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه از قدیمی ترین و پر کاربردترین مراجع برآورد پروژه های عمرانی در مقیاس ملی می باشد که به عنوان مبنایی برای تدوین فهرست بهای واحد پایه دیگر رشته ها نیز مورد استفاده قرار می گرفته است. تعیین هزینه های اجرای […]

دانلود فهرست بها راه و باند و راه آهن بصورت شرح و تفسیر کاربردی

دانلود فهرست بها راه و باند و راه آهن بصورت شرح و تفسیر کاربردی طرح های عمرانی، طرح هایی هستند که جزئی از بودجه سالانه کشور است و به منظور عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی یا اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام می شود طی مدت معین […]