عربی نهم متوسطه

دانلود مجموعه نمونه سوالات عربی نهم متوسطه

دانلود مجموعه نمونه سوالات عربی نهم متوسطه کتاب عربی نهم متوسطه همچون دو کتاب قبلی پیش از چاپ، چندین بار به نقد و بررسی نهاده و تدریس آزمایشی شده است، تا اشکالات آن برطرف و نقاط قوّت آن نیز هرچه بیشتر تقویت گردد. رویکرد «برنامۀ درسی عربی» بر اساس «برنامۀ درسی ملّی» این است: «پرورش […]