عربی هشتم متوسطه

دانلود مجموعه نمونه سوالات عربی هشتم متوسطه

دانلود مجموعه نمونه سوالات عربی هشتم متوسطه این کتاب دومین کتاب عربی دورۀ اوّل متوسّطه است. شورای تألیف، شامل گروهی از استادان دانشگاه و معلّمان بوده است. کتاب همچون سال گذشته پیش از چاپ، چندین بار به نقد و بررسی نهاده و تدریس آزمایشی شده است؛ تا اشکالات برطرف و نقاط قوّت آن نیز هرچه […]