علوم تجربی نهم متوسطه

دانلود مجموعه نمونه سوالات علوم تجربی نهم متوسطه

دانلود مجموعه نمونه سوالات علوم تجربی نهم متوسطه علوم تجربی یکی از یازده حوزهٔ یادگیری در برنامهٔ درسی ملی است. براساس جهت گیری های این برنامه، علوم تجربی کوشش انسان برای درک واقعیت های خلقت و کشف فعل خداوند تعریف شده است. به همین دلیل شناخت و استفادهٔ مسئولانه از طبیعت به مثابهٔ بخشی از […]