علوم تجربی چهارم ابتدایی

دانلود مجموعه نمونه سوالات علوم تجربی چهارم ابتدایی

دانلود مجموعه نمونه سوالات علوم تجربی چهارم ابتدایی علوم تجربی یکی از یازده حوزه ی یادگیری در برنامه ی درسی ملیّ است. براساس جهت گیری های این برنامه، علوم تجربی «کوشش انسان برای درک واقعیت های خلقت و کشف فعل خداوند» تعریف شده است. در همین راستا، شناخت و استفاده ی مسئولانه از طبیعت به […]