عملکرد لرزه ای

دانلود مقاله بررسی عملکرد لرزه ای اتصالات در قاب های خمشی بتن مسلح تقویت شده بوسیله ورق های کامپوزیتی CFRP

دانلود مقاله بررسی عملکرد لرزه ای اتصالات در قاب های خمشی بتن مسلح تقویت شده بوسیله ورق های کامپوزیتی CFRP در سال های اخیر استفاده از مواد کامپوزیتی FRP منظور تقویت ساختمان ها مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله عملکرد لرزه ای اتصالات در قاب های بتنی که بوسیله لایه های FRP تقویت […]