عملیات تکمیل چاه

دانلود مقاله عملیات تکمیلی چاه های با درجه حرارت و فشار بالا در مارون خامی

دانلود مقاله عملیات تکمیلی چاه های با درجه حرارت و فشار بالا در مارون خامی تاکنون تعداد ۴۱۴ حلقه چاه در میدان نفتی مارون حفاری شده که عمدتاً در لایه های آسماری و بنگستان بوده است اما حفاری چاه شماره ۲۲۲ مارون به عنوان اولین چاه تکمیل شده در مخزن خامی که در حال حاضر […]