عناب

دانلود طرح کشت و تولید عناب

دانلود طرح کشت و تولید عناب عناب گیاهی درختی مربوط به خانوداه رامناسه (Rhamnaceae) بوده و نام علمی آن Vulgaris Lam.Ziziphus میباشد. درخت عناب شبیه درخت سنجد است و ارتفاع آن حدود هشت متر میرسد. در نواحی کوهستانی برخی از مناطق ایران مانند خراسان یافت می شود. این میوه که می توان درختان آن را […]