فارسی اول ابتدایی

دانلود مجموعه نمونه سوالات فارسی اول ابتدایی

دانلود مجموعه نمونه سوالات فارسی اول ابتدایی برنامه زبان آموزی دوره دبستان و به طور خاص، کتاب فارسی «بخوانیم و بنویسیم» پایه اوّل، که حدود یک دهه در چرخه آموزش رسمی کشور حضور داشت؛ اینک بر بنیاد یافته ها و اندوخته های کارشناسان و تجربه های علمی و آموزشی همکاران و صاحب نظران تعلیم و […]