فارسی ششم ابتدایی

دانلود مجموعه نمونه سوالات فارسی ششم ابتدایی

دانلود مجموعه نمونه سوالات فارسی ششم ابتدایی پروردگار مهربان را سپاس می گوییم که درپی استقرار پایه ی ششم ابتدایی، توانستیم با تکیه بر مبانی تعلیم و تربیت اسلامی و نیز توجّه به چهارچوب برنامه ی درسی ملّی به بازنگری محتوای درس فارسی بپردازیم و کار تهیه، طرّاحی و سازماندهی ساختار و محتوای کتاب درسی […]