فارسی پایه هفتم

دانلود نمونه سوالات ترم اول فارسی پایه هفتم (دی ماه ۱۴۰۰)

دانلود نمونه سوالات ترم اول فارسی پایه هفتم (دی ماه ۱۴۰۰) تألیف کتاب فارسی پایهٔ هفتم دورهٔ اوّل متوسطه بر پایهٔ تازه ترین دستاوردهای آموزشی در زمینهٔ آموزش زبان، به بار نشسته است. امیدواریم آموزش مهارت های خوانداری و مهارت های نوشتاری به رشد و شکوفایی زبان و ادب فارسی و تربیت بایسته تر، یاری […]