فایل آموزشی

دانلود فایل آموزشی خاموش کردن چراغ چک ترمز ABS

دانلود فایل آموزشی خاموش کردن چراغ چک ترمز ABS توقف خودرو به‌خصوص در سرعت‌های بالا و در آب‌و‌هوای بارانی کار آسانی نیست؛ سیستم ترمز ضد قفل (ABS) در این شرایط، یکی از بهترین گزینه‌های موجود است که راننده می‌تواند به آن تکیه کند. در حقیقت در جاده‌های خیس و بارانی، حتی راننده‌های حرفه‌ای با ترمزهای […]