فرآوری

دانلود طرح تاسیس واحد فرآوری گیاهان دارویی

دانلود طرح تاسیس واحد فرآوری گیاهان دارویی گیاهان دارویی به عنوان یکی از شاخه های کار آفرینی است که از بخش های مختلف زیر تشکیل شده است: کشت گیاهان دارویی؛ آماده سازی؛ شامل جمع آوری، سورت کردن و خشک کردن؛ خشک کردن و بسته بندی؛ فرآوری گیاهان دارویی شامل عرقیات و اسانس و عصاره؛ تولید […]