فرهنگ و هنر

دانلود پاورپوینت فرهنگ و هنر در دوره صفویه

دانلود پاورپوینت فرهنگ و هنر در دوره صفویه صنعت قالیبافی توسط صفوی مورد توجه خاصی قرار گرفته، شاه اسماعیل بهترین هنرمندان قالیباف را به تبریز منتقل کرده و با دادن پاداش های بسیار آنان را تشویق و ترغیب به نوآوری و ابداع در این صنعت نمود و همین طور شاه طهماسب هم به قالی و نقش […]