فشار روانی

دانلود پاورپوینت مهار فشار روانی (تفکر و سبک زندگی – پایه هشتم)

دانلود پاورپوینت مهار فشار روانی (تفکر و سبک زندگی – پایه هشتم) فشار روانی ممکن است که عکس العمل شما به یک موقعیت ناراحت کننده یا خیلی خوشحال کننده باشد. به عنوان مثال: از شما می خواهند که در حضور سایر دانش آموزان مدرسه درباره موفقیت خود در یک مسابقه سخنرانی کنید.  خبر ناراحت کننده […]