فضای سایبری

دانلود تحقیق درباره نقش و تأثیر فضای مجازی در ارتکاب جرایم افراد

دانلود تحقیق درباره نقش و تأثیر فضای مجازی در ارتکاب جرایم افراد در خصوص تاریخ وقوع جرم رایانه‌ای در ایران، نمی‌توان وقوع آن را با سال ۱۳۴۱ که رایانه وارد ایران شد همزمان دانست. کاربرد رایانه در سال‌های اولیه بسیار محدود بوده و در دهه ۵۰ و ۶۰ کم‌کم بر تعداد رایانه‌های موجود در ایران […]