فن ترجمه

دانلود ترجمه کتاب المنتخب من النصوص

دانلود ترجمه کتاب المنتخب من النصوص این فایل ترجمه کتاب «المنتخب من النصوص»: نظم و نثر (مؤلف فائزی نسب) است و برای فراگیران علوم دینی و همچنین افرادی که در زمینۀ ترجمه فعالیت می کنند، مناسب می باشد. این کتاب در بعضی از مراکز آموزشی جزو دروس دانشجویان است. » این ترجمه شامل: جواب تمرین‌های […]