فیزیک عمومی

دانلود گزارش کار آزمایشگاه فیزیک عمومی ۱

دانلود گزارش کار آزمایشگاه فیزیک عمومی ۱ آزمایشگاه فیزیک عمومی ۱ یکی از دروس تک واحدی رشته های فنی و مهندسی است که علیرغم سادگی می تواند برای بسیاری از دانشجویان ایجاد مشکل کند. درک صحیح و کاربردی از مفاهیم اولیه فیزیک از اهداف آزمایشگاه فیزیک عمومی ۱ بشمار می آید و بدیهی است دروسی که […]

دانلود گزارش کار آزمایشگاه فیزیک عمومی ۲

دانلود گزارش کار آزمایشگاه فیزیک عمومی ۲ آزمایشگاه فیزیک عمومی ۲ یکی از دروس تک واحدی رشته های فنی و مهندسی است که علیرغم سادگی می تواند برای بسیاری از دانشجویان ایجاد مشکل کند. درک صحیح و کاربردی از مفاهیم اولیه فیزیک از اهداف آزمایشگاه فیزیک عمومی ۲ بشمار می آید و بدیهی است دروسی که […]