فیزیک 2

دانلود پاورپوینت خلاصه فیزیک ۲ هالیدی

دانلود پاورپوینت خلاصه فیزیک ۲ هالیدی اگر یک میله شیشه ای را به پارچه ابریشمی مالش دهیم هردو جسم الکتریسیته دار می شود زیرا شیشه تعدادی الکترون از دست می دهد و پارچه الکترون می گیرد پس شیشه دارای بار مثبت و پارچه به همان مقدار دارای بار منفی می گردد بار ایجاد شده در […]