متن کاوی

دانلود مقاله ارائه روشی برپایه کاوش معنایی به منظور بالا بردن دقت نتایج جستجو در نرم افزارهای قرآنی

دانلود مقاله ارائه روشی برپایه کاوش معنایی به منظور بالا بردن دقت نتایج جستجو در نرم افزارهای قرآنی متن قرآن کریم خصوصیت های منحصر به فردی از نظر چگالی موضوعی مفهومی و دانه بندی در مقایسه با سایر متون دارد. یکی از نکات مهم در این زمینه لزوم مرجع یابی ضمیر است که به افزایش […]