محیط سولفاتی

دانلود مقاله بررسی ویژگی های مکانیکی بتن حاوی پوزولان سیرجان با سیمان نوع دو در محیط سولفاتی

دانلود مقاله بررسی ویژگی های مکانیکی بتن حاوی پوزولان سیرجان با سیمان نوع دو در محیط سولفاتی دوام بتن در مجاورت یون سولفات نظیر سازه های مورد استفاده در محیط های در تماس با آب و سازه های زیر زمینی و بتن های مورد استفاده در صنعت حفاری از مواردی است که همواره نگرانی ویژه […]