مخازن گاز میعانی

دانلود پروژه مخازن گاز میعانی

دانلود پروژه مخازن گاز میعانی در صنعت نفت و گاز، عمده‌ توجه مهندسان در قسمت‌های عملیاتی معطوف به شرایطی است که سیالات همزمان در حالت دو فازی مایع – گاز قرار دارند. یکی از مفیدترین شیوه‌های نمایش رفتار فازی سیالات، نمودار فشار- دما (P-T Diagram) می باشد. در این نمودار رفتار فازی هر سیال با یک […]