مخازن

دانلود جزوه آموزشی مخازن تحت فشار

دانلود جزوه آموزشی مخازن تحت فشار مخازن تحت فشار به مخازنی اطلاق می گردد که فشاری بالاتر از اتمسفر داشته باشند. این مخازن بطور وسیعی در صنایع مختلف نظیر صنایع پتروشیمی، غذایی و دارویی، شیمیایی ، هسته ای و… بکار می روند. مخازن تحت فشار با توجه به کاربرد آن ها دارای انواع مختلفی هستند. […]