مدیریت زنجیره ارزش

دانلود مقاله مروری بر مفهوم ناب

دانلود مقاله مروری بر مفهوم ناب سیستم تولید ناب با کاهش سیستماتیک انواع اتلاف ها در تولید و فرایندهای مرتبط می باشد. واژه ناب همچنین شامل مفهوم بهبود جریان تولید از طریق برآورده نمودن تقاضای مشتری با حداقل نمودن زمان تولید می باشد. هدف از تولید ناب دستیابی به کالای مناسب و با کیفیت در […]