مطالعات اجتماعی

دانلود پاورپوینت ویژگی های منطقۀ جنوب غربی آسیا (درس ۱۹ – مطالعات پایه هشتم)

دانلود پاورپوینت ویژگی های منطقۀ جنوب غربی آسیا (درس ۱۹ – مطالعات پایه هشتم) در جنوب غربی آسیا، سرزمین های بسیار بلند و سرزمین های پست و همواری وجود دارند. سرزمین های مرتفع و بلند: کوه های بلند ایران که به ارتفاعات ترکیه و قفقاز می پیوندد. سرزمین های پست و جلگه ای: جلگه بین […]

دانلود پاورپوینت اروپا و آفریقا (فصل ۱۱ – مطالعات پایه هشتم)

دانلود پاورپوینت اروپا و آفریقا (فصل ۱۱ – مطالعات پایه هشتم) به طور کلی اروپا قاره ای با آب و هوای معتدل، سرسبز و بدون بیابان است. بخش شمال قارهٔ اروپا یعنی قسمت های شمالی شبه جزیرهٔ اسکاندیناوی و ایسلند به قطب شمال نزدیک هستند و آب و هوای قطبی و سرد دارند. مناطق کنار […]

دانلود پاورپوینت ایران و منطقۀ جنوب غربی آسیا (درس ۲۰ – مطالعات پایه هشتم)

دانلود پاورپوینت ایران و منطقۀ جنوب غربی آسیا (درس ۲۰ – مطالعات پایه هشتم) چرا جنوب غربی آسیا منطقه ای پرتنش است؟ چرا در ۳۰ سال اخیر، جنگ ها و وقایع ناگواری در این منطقه رخ داده است؟ وجود منابع انرژی، راه های مهم حمل و نقل دریایی که مورد توجه قدرت های بزرگ جهانی […]

دانلود پاورپوینت ویژگی های طبیعی و انسانی اروپا (درس ۲۱ – مطالعات پایه هشتم)

دانلود پاورپوینت ویژگی های طبیعی و انسانی اروپا (درس ۲۱ – مطالعات پایه هشتم) آب و هوا بخش شمال قارهٔ اروپا یعنی قسمت های شمالی شبه جزیرهٔ اسکاندیناوی و ایسلند به قطب شمال نزدیک هستند و آب و هوای قطبی و سرد دارند. مناطق کنار اقیانوس اطلس مانند انگلستان و ایرلند، آب و هوای معتدل […]

دانلود پاورپوینت اوضاع اجتماعی – اقتصادی ایران باستان (فصل ۱۱ مطالعات پایه هفتم)

دانلود پاورپوینت اوضاع اجتماعی – اقتصادی ایران باستان (فصل ۱۱ مطالعات پایه هفتم) خانواده، هستهٔ اولیه جامعه را تشکیل می داد. ازدواج در نزد ایرانیان یک تکلیف دینی و پیمان مقدس بود. به همین دلیل اگر کسی عمداً ازدواج نمی کرد، گناهکار شمرده می شد. مردان، زمانی می توانستند مقام و منصبی بگیرند که همسر […]

دانلود پاورپوینت ویژگی های طبیعی و انسانی آفریقا (درس ۲۲ – مطالعات پایه هشتم)

دانلود پاورپوینت ویژگی های طبیعی و انسانی آفریقا (درس ۲۲ – مطالعات پایه هشتم) از نظر بارش این قاره به دو قسمت مرطوب و خشک، تقسیم می شود: ۱ . آفریقای مرطوب (افریقای سبز) نواحی اطراف خط استوا آب و هوای گرم و مرطوب دارد. در این منطقه باران فراوان می بارد. (از شمال تا […]

دانلود پاورپوینت فرهنگ و تمدن ایران باستان (فصل ۱۲ – مطالعات پایه هفتم)

دانلود پاورپوینت فرهنگ و تمدن ایران باستان (فصل ۱۲ – مطالعات پایه هفتم) کتاب زرتشت، اوستا نام داشت. ایرانیان باستان آتش را مقدس می شمردند. در دوره ساسانیان آتشکده های زیادی در گوشه و کنار ایران ساخته شد. محل عبادت زرتشتیان آتشکده ها بودند. دین رسمی کشور در زمان ساسانیان، دین زرتشتی بود. در دوره […]

دانلود پاورپوینت منطقه جنوب غربی آسیا و جایگاه ایران در آن (فصل ۱۰ – مطالعات پایه هشتم)

دانلود پاورپوینت منطقه جنوب غربی آسیا و جایگاه ایران در آن (فصل ۱۰ – مطالعات پایه هشتم) در جنوب غربی آسیا، سرزمین های بسیار بلند و سرزمین های پست و همواری وجود دارند. سرزمین های مرتفع و بلند: کوه های بلند ایران که به ارتفاعات ترکیه و قفقاز می پیوندد. سرزمین های پست و جلگه […]

دانلود پاورپوینت ویژگی های انسانی و اقتصادی آسیا (درس ۱۸ – مطالعات پایه هشتم)

دانلود پاورپوینت ویژگی های انسانی و اقتصادی آسیا (درس ۱۸ – مطالعات پایه هشتم) بیشتر مردم آسیا به کار کشاورزی مشغول هستند. مهمترین محصول کشاورز ی آسیا برنج است. که غذای اصلی مردم آسیاست و ۹۰ درصد برنج جهان را تولید می کنند. مهمترین کشورهای تولید کننده برنج در آسیا: چین، هند، پاکستان، تایلند، اندونزی، […]

دانلود پاورپوینت آسیا، پهناورترین قاره (فصل نهم – مطالعات پایه هشتم)

دانلود پاورپوینت آسیا، پهناورترین قاره (فصل نهم – مطالعات پایه هشتم) در قاره آسیا به دلیل گستردگی زیاد که از قطب شمال تا مدار استوا امتداد یافته است دما و بارش متفاوت است. هوای سرد در سرزمین های کنار قطب شمال در سیبری آب و هوای قاره ای در بخش های داخلی و مرکزی آسیا […]