مطالعات پایه هفتم

دانلود پاورپوینت شکل گیری امپراتوری های بزرگ در ایران باستان (فصل ۱۰ – مطالعات پایه هفتم)

دانلود پاورپوینت شکل گیری امپراتوری های بزرگ در ایران باستان (فصل ۱۰ – مطالعات پایه هفتم) آریایی ها اقوام کوچ نشینی بودند که حدود ۴ هزار سال پیش از شمال دریای خزر به سمت جنوب مهاجرت کردند. آریایی هایی که وارد ایران شدند سه قوم بزرگ بودند: پارت ها در شمال مادها در غرب پارس […]

دانلود پاورپوینت امپراطوری های ایران باستان (درس ۲۰ – مطالعات پایه هفتم)

دانلود پاورپوینت امپراطوری های ایران باستان (درس ۲۰ – مطالعات پایه هفتم) دولت های ایران باستان، قلمرو وسیعی داشتند و بنابراین برای اداره امور کشور، شغل ها و مقام های مختلفی به وجود آمده بود. زندگی شاهان هزینه زیادی داشت گاهی آنها صدها خدمه در اختیار داشتند. مخارج سنگین دربار، از گرفتن مالیات از مردم تأمین می شد. […]

دانلود پاورپوینت اوضاع اقتصادی در ایران باستان (درس ۲۲ – مطالعات پایه هفتم)

دانلود پاورپوینت اوضاع اقتصادی در ایران باستان (درس ۲۲ – مطالعات پایه هفتم) جاده ابریشم راهی بود که چین و هند را در شرق، به اروپا در غرب متصل می کرد و بخشی از این جاده هم از خاک ایران (شهرهای صد دروازه (دامغان)، ری، هگمتانه (همدان)) عبور می کرد. در آن زمان ابریشم، ارزشمندترین و […]

دانلود پاورپوینت آریایی ها و تشکیل حکومت های قدرتمند در ایران (درس ۱۹ – مطالعات پایه هفتم)

دانلود پاورپوینت آریایی ها و تشکیل حکومت های قدرتمند در ایران (درس ۱۹ – مطالعات پایه هفتم) آریایی ها اقوام کوچ نشینی بودند که حدود ۴ هزار سال پیش از شمال دریای خزر به سمت جنوب مهاجرت کردند. آریایی هایی که وارد ایران شدند سه قوم بزرگ بودند: پارت ها در شمال مادها در غرب […]

دانلود پاورپوینت قدیمی ترین سکونت گاه های ایران (درس ۱۸ – مطالعات پایه هفتم)

دانلود پاورپوینت قدیمی ترین سکونت گاه های ایران (درس ۱۸ – مطالعات پایه هفتم) با گذشت زمان با افزایش جمعیت بعضی از سکونتگاه ها، شهرهای بزرگی پدید آمدند. در شهرها حکومت بوجود آمد و برای خود قوانین و مقررات وضع کردند. کم کم، داد و ستد و تجارت ابزار و وسایل رونق گرفت. انسان ها […]

دانلود پاورپوینت عقاید و سبک زندگی مردم در ایران باستان (درس ۲۳ – مطالعات پایه هفتم)

دانلود پاورپوینت عقاید و سبک زندگی مردم در ایران باستان (درس ۲۳ – مطالعات پایه هفتم) کتاب زرتشت، اوستا نام داشت. ایرانیان باستان آتش را مقدس می شمردند. در دوره ساسانیان آتشکده های زیادی در گوشه و کنار ایران ساخته شد. محل عبادت زرتشتیان آتشکده ها بودند. دین رسمی کشور در زمان ساسانیان، دین زرتشتی […]

دانلود پاورپوینت دانش و هنر در ایران باستان (درس ۲۴ – مطالعات پایه هفتم)

دانلود پاورپوینت دانش و هنر در ایران باستان (درس ۲۴ – مطالعات پایه هفتم) ایرانیان باستان؛ خواص درمانی گیاهان را می شناختند. در کتاب اوستا از سه نوع پزشک نام برده شده است: پزشک جراح، پزشک معمولی و پزشک دعا پزشک دعا؛ با دعای مقدس، باطن افراد را درمان می کرد، در دوره ساسانیان، شاپورساسانی در […]

دانلود پاورپوینت اوضاع اجتماعی ایران باستان (درس ۲۱ – مطالعات پایه هفتم)

دانلود پاورپوینت اوضاع اجتماعی ایران باستان (درس ۲۱ – مطالعات پایه هفتم) خانواده، هستهٔ اولیه جامعه را تشکیل می داد. ازدواج در نزد ایرانیان یک تکلیف دینی و پیمان مقدس بود. به همین دلیل اگر کسی عمداً ازدواج نمی کرد، گناهکار شمرده می شد. مردان، زمانی می توانستند مقام و منصبی بگیرند که همسر داشته […]