مقاله آشنایی با خطوط کمپکت

دانلود مقاله آشنایی با خطوط کمپکت

دانلود مقاله آشنایی با خطوط کمپکت خطوط انتقال کمپکت به پایه ها یا برج های خاص اطلاق نمی شود، بلکه بر حسب اینکه هدف از کمپکت سازی چه باشد، می توان روش های مختلفی را بکار گرفت. به عبارت دیگر پهنای برج یا فاصله فازهای کناری که عملا در محاسبه عرض باند عبور دخالت دارند، […]