مقاله ادبیات فارسی

دانلود مقاله سبک شناسی کشف المحجوب

دانلود مقاله سبک شناسی کشف المحجوب این مقاله تلاشی است در جهت بررسی سبک کتاب کشف المعجوب نوشته ی ابوالحسن علی بن عثمان جلابی هجویری که در سه سطح نحوی، واژگانی و بلاغی است. تلاش شده تا با توجه به جملات و لغات و اصطلاحات ویژگی بارزی را پیدا کرد که از آن برای یافتن […]