مقاله کنترل گشتاور موتور القایی

دانلود مقاله کنترل گشتاور موتور القایی با روش DTC

دانلود مقاله کنترل گشتاور موتور القایی با روش DTC کنترل دور موتورهای القایی با استفاده از روش کنترل مستقیم گشتاور DTC یکی از روشهای بسیار نو و کارآمد در کنترل ماشین های الکتریکی می باشد. با توجه به الگوریتم کار در این روش اجرای آن بصورت دیجیتال ساده و در عین حال بسیار مناسب می […]