مهارت زندگی

دانلود تحقیق مهارت های زندگی

دانلود تحقیق مهارت های زندگی ما انسان ها در ابعاد مختلف زندگی با موفقیت هایی روبه رو می شویم که اگر به شیوه صحیح عمل نکنیم سلامت روانی خود و دیگران را به خطر می اندازیم. این موقعیت ها مختلف هستند. به طور مثال چگونه با دوستان و اطرافیان خود ارتباط برقرار کنیم؟ چگونه تصمیم گیری نماییم؟ چگونه مسئولیت های جدید […]

دانلود پاورپوینت مهارت های زندگی

دانلود پاورپوینت مهارت های زندگی ما انسان ها در ابعاد مختلف زندگی با موفقیت هایی روبه رو می شویم که اگر به شیوه صحیح عمل نکنیم سلامت روانی خود و دیگران را به خطر می اندازیم. این موقعیت ها مختلف هستند. به طور مثال چگونه با دوستان و اطرافیان خود ارتباط برقرار کنیم؟ چگونه تصمیم گیری نماییم؟ چگونه مسئولیت های جدید […]