مهندس لیاقت

دانلود جزوه مهندسی بهره‌ برداری نفت مهندس لیاقت

دانلود جزوه مهندسی بهره‌ برداری نفت مهندس لیاقت عدم وجود مجموعه ای که حاوی مطالب جمع آوری شده ای راجع به مهندسی بهره برداری باشد محسوس بود. بالاخص در جهت نوآموزی کارکنان جدید و به خصوص برای شناخت بیشتر وظایف این قسمت از سازمان مهندسی نفت داشتن چنین مجموعه ای الزامی به نظر می رسید. […]