موتور خطی

دانلود مقاله اصول موتورهای خطی و شبیه سازی موتورهای خطی سنکرون با مغناطیس دائم (PMLSM)

دانلود مقاله اصول موتورهای خطی و شبیه سازی موتورهای خطی سنکرون با مغناطیس دائم (PMLSM) موتورهای خطی مدل های الکترومکانیکی هستند که در آنها نیرو و حرکت به طور مستقیم و بدون نیاز به هیچ گونه واسطه و مبدل مکانیکی ایجاد میشود این موتورها نسل جدیدی از ماشین های الکتریکی هستند که در چند سال […]