مونت کارلو

دانلود مقاله بررسی پارامتریک کارآیی یک راکتور خورشیدی چندلوله‌ای به روش رهگیری اشعه مونت-کارلو

دانلود مقاله بررسی پارامتریک کارآیی یک راکتور خورشیدی چندلوله‌ای به روش رهگیری اشعه مونت-کارلو دریافت‌کننده خورشیدی که در مرکز کانونی سیستم‌های متمرکزکننده خورشیدی قرار دارد عموماً شار تابشی شدیدی را تحمل می‌کند. تمرکز نامتقارن پرتوهای خورشیدی باعث می‌شود شار حرارتی روی قسمت‌های مختلف دریافت‌کننده به‌صورت یکنواخت توزیع نشود. این توزیع نامتقارن منجر به تنش‌های حرارتی […]