مکانیزم قیمت گذاری

دانلود مقاله بررسی مکانیسم های قیمت گذاری LNG در بازار آسیا

دانلود مقاله بررسی مکانیسم های قیمت گذاری LNG در بازار آسیا گاز طبیعی هنوز بصورت جهانی مورد معامله قرار گیرد، لذا قیمت های آن میتواند به صورت قابل توجهی از یک ناحیه به ناحیه دیگر متفاوت باشد. اگر چه قراردادهای خرید و فروش LNG معمولاً از یک ساختار مشابه پیروی میکنند، تفاوت های قابل ملاحظه […]