مکانیسم تخلیه ثقلی

دانلود مقاله بررسی و شبیه سازی اثر تزریق نیتروژن بر رفتار یکی از مخازن ایران

دانلود مقاله بررسی و شبیه سازی اثر تزریق نیتروژن بر رفتار یکی از مخازن ایران قبل از سال ۱۹۷۰ اولین گزینه در جهت افزایش بهره برداری از مخازن نفت و گاز، گاز طبیعی بود. مصارف خانگی و صنعتی و شوک حاصل از تحریم نفتی اعراب باعث بالا رفتن قیمت گاز طبیعی شد بنابراین تحقیقات برای […]