مگنتواستاتیک

دانلود مقاله تحلیل ارتعاش آزاد ورق‌های مدرج هدفمند چندلایه مگنتو-الکترو-الاستیک واقع روی بستر ارتجاعی با لحاظ اثرات لغزش بین‌لایه‌ای

دانلود مقاله تحلیل ارتعاش آزاد ورق‌های مدرج هدفمند چندلایه مگنتو-الکترو-الاستیک واقع روی بستر ارتجاعی با لحاظ اثرات لغزش بین‌لایه‌ای در این مطالعه برای تحلیل ارتعاش آزاد ورق‌های مدرج هدفمند شامل لایه‌های دارای خواص مگنتو-الکترو-الاستیک (FGMEE)، یک روش حل سه‌بُعدی با استفاده از سری پیانو ارایه شده است. ورق‌ مورد نظر روی بستر ارتجاعی قرار گرفته […]