میلگرد عرضی

دانلود برنامه اکسل محاسبه وزن میلگرد طولی و عرضی فونداسیون

دانلود برنامه اکسل محاسبه وزن میلگرد طولی و عرضی فونداسیون میلگردهای طولی همان‌طور که از نام آن‌ها مشخص است، میلگردهای هستند که در طول محور اجرا می‌شوند. این میلگردها معمولاً در دو ردیف بالا و پایین کار گذاشته می‌شوند. اگر بخواهیم وزن میلگردهای طولی فونداسیون را محاسبه کنیم ابتدا باید طول یک میلگرد در محوری […]