میکرو ارگانیسم

دانلود مقاله مروری بر جنبه های اساسی نگهداری غذا با تکنولوژی هردل

دانلود مقاله مروری بر جنبه های اساسی نگهداری غذا با تکنولوژی هردل تکنولوژی هردل در کشورهای صنعتی و همچنین در حال توسعه، برای نگهداری ملایم اما موثر غذاها به کار میرود. سابقا این تکنولوژی که ترکیبی از روش های نگهداری است، به صورت تجربی و بدون داشتن اصول معینی مورد استفاده قرار می گرفته است. […]