نام تجاری

دانلود پروژه پیش بینی شاخص های موثر جهت ارزیابی نام تجاری در صنعت خودرو سازی با راهکار داده کاوی

دانلود پروژه پیش بینی شاخص های موثر جهت ارزیابی نام تجاری در صنعت خودرو سازی با راهکار داده کاوی گسترش سریع منابع کامپیوتری پتانسیلی را برای وارد کردن هوش تجاری در سیستم های پشتیبانی از تصمیم زنجیره های تأمین به وجود آورده است. با افزایش در دسترس بودن پایگاه داده های گسترده شرکتی، حجم داده […]