نانو تکنولوژی

دانلود پاورپوینت نانوتکنولوژی (فناوری نانو)

دانلود پاورپوینت نانوتکنولوژی (فناوری نانو) نانوفناوری که از دو کلمه «نانو» و «فناوری» تشکیل شده است به معنای توسعه، ساخت، طراحی و استفاده از محصولاتی است که اندازه آنها ۱ تا ۱۰۰ نانومتر قرار دارند. نانوفناوری، توانمندی تولید مواد، ابزارها و سیستم های جدید با در دست گرفتن کنترل در سطوح ملکولی، اتمی و استفاده […]

دانلود پروژه پیش بینی خواص ترموفیزیکی نانوسیالات با استفاده از تئوری ترکیب محلی

دانلود پروژه پیش بینی خواص ترموفیزیکی نانوسیالات با استفاده از تئوری ترکیب محلی محدودیت سیالات انتقال حرارت در صنایع مختلف به دلیل ضریب هدایت حرارتی ضعیف آنها باعث شده است که بهبود انتقال حرارت سیالات عامل به عنوان روش جدید انتقال حرارت پیشرفته مدنظر قرار گیرد به طوری که ایده پراکنده سازی ذرات جامد در […]

دانلود پروژه کاربردهای تکنولوژی نانو در مباحث حرارتی

دانلود پروژه کاربردهای تکنولوژی نانو در مباحث حرارتی نانو فناوری در بر گیرنده پژوهش ها و فناوری هایی است که در گروه ۱۰۰-۱ نانو متر یعنی مقیاس اتمی، مولکولی و ابر مولکولی انجام می شود. این فعالیت ها مشتمل بر شناسایی و کشف خواص بدیع و انحصاری این مواد بدلیل ابعاد کوچک آنها و نیز […]

دانلود پروژه فناوری نانو و کاربردهای آن

دانلود پروژه فناوری نانو و کاربردهای آن فناوری نانو یکی از آخرین دستاوردهای علمی است. طبق بررسی های شورای پژوهش های اجتماعی – اقتصادی انگلستان، فناوری نانو از جمله موارد رو به گسترش و مورد توجه اجتماعی – اقتصادی است. بحث هایی کم و بیش در زمینه کاربرد این نوع فناوری چه منتقدانه و یا […]