نانو ذرات

دانلود پروژه پیش بینی خواص ترموفیزیکی نانوسیالات با استفاده از تئوری ترکیب محلی

دانلود پروژه پیش بینی خواص ترموفیزیکی نانوسیالات با استفاده از تئوری ترکیب محلی محدودیت سیالات انتقال حرارت در صنایع مختلف به دلیل ضریب هدایت حرارتی ضعیف آنها باعث شده است که بهبود انتقال حرارت سیالات عامل به عنوان روش جدید انتقال حرارت پیشرفته مدنظر قرار گیرد به طوری که ایده پراکنده سازی ذرات جامد در […]