نرخ نفوذ

دانلود مقاله بهینه سازی هزینه های حفاری در میدان گازی خانگیران

دانلود مقاله بهینه سازی هزینه های حفاری در میدان گازی خانگیران بهینه سازی حفاری روشی است که با بهینه کردن پارامترهای دخیل در امر حفاری، موجب کاهش زمان اجرای عملیات و هزینه های آن می گردد. افزایش نرخ نفوذ در سنگ موجب کاهش زمان اجرای عملیات شده و از آنجاییکه بسیاری از هزینه های حفاری […]