نرم افزار مهندسی عمران

دانلود برنامه اکسل فهرست بهای تاسیسات برقی سال ۱۳۹۷ بهمراه متره و برآورد – صورت وضعیت

دانلود برنامه اکسل فهرست بهای تاسیسات برقی سال ۱۳۹۷ بهمراه متره و برآورد – صورت وضعیت متره و برآورد (Quantity surveying and estimating) در مهندسی عمران به فرایند اندازه‌گیری مقدار مصالح مورد نیاز برای اجرای یک پروژه یا محاسبه مقدار مصالح به کار رفته در یک پروژه اجرا شده گفته می‌شود. این اندازه‌گیری‌ها و آنالیزها […]